Turizm Sektöründe Yerel İş Birliklerinin Güçlendirilmesi

Turizm Sektöründe Yerel İş Birlikleri

Hibe Programı: Yerel STK’lar Hibe Programı

Proje Adı: Turizm Sektöründe Yerel İş Birliklerinin Geliştirilmesi

Projenin süresi: 11 Ay

Projenin bütçesi: 65.965,50 EUR

Faydalanıcı Kurum: T.C. Dışişleri Bakanlığı- Avrupa Birliği Başkanlığı

Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi

Proje Amaçları:

Genel Amacımız: Samsun’da Turizm sektörünün ve bölge ekonomisinin gelişmesine, refah düzeyinin artmasına katkı sağlamak.

Özel Amacımız: Samsun Turizmciler Derneği'nin fiziksel ve kurumsal kapasitesini artırarak, Turizm sektörü ile ilgili konularda kamu-özel sektörü, meslek odaları ve STK'lar arasındaki diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir paydaş olmak.

Hedef Kitle

  • Kapasite geliştirme eğitimleri ve danışmanlıklarından yararlanacak STK ve paydaş kurum temsilcisi 30 kişi.
  • Girişimcilik eğitimine katılacak en az %50'si kadın 30 kişi.
  • Samsunda, Yiyecek- içecek sektöründeki 150 firma.
  • KOSGEB destekli açılan 100 İşletme.

Elde Edilecek Sonuçlar

1-Projenin başarıyla yürütülebileceği ekip ve ortam hazırlandı.

2- İdari ve teknik kapasitemiz güçlendirildi, iletişim ve sorun çözme becerileri geliştirildi.

3-Yiyecek içecek sektöründe güncel sorunlar ortaya konuldu.

4-Son 3 yıl içinde KOSGEB destekli işletmelerin durumu incelendi..

5-Samsunda turizm sektöründe girişimcilik potansiyeli konusunda yerel KOSGEB politikalarına öneri geliştirildi.

6-Turizm sektörü için 30 girişimci adayı eğitildi.

7- Sektörde kamu-özel ve STK işbirliğinin güçlendirilmesi.

 

Hazırlık faaliyetleri: Proje ekibinin oluşturulması. Dernek için yer kiralanması.

Kapasite geliştirme aktiviteleri: liderlik, motivasyon, sosyal medya kullanımı, proje hazırlama eğitimleri, stratejik düşünme gibi konularda paydaş STK yöneticilerine yönelik düzenlenecektir.  

Konaklama ve yiyecek içecek sektöründe yaşanan sorunlar saha çalışması. Projeyle ulaşmak istediğimiz sonuçlarımızdan bir tanesi de Yiyecek içecek sektöründe güncel sorunların ortaya konulmasıdır. Bu sonuca ulaşabilmek için Samsunda yiyecek içecek hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalara yönelik saha araştırması yapılacaktır. Samsun’da sektörde faaliyet gösteren yaklaşık 1200 firmadan 150 firmaya anket çalışması uygulanacak, sektörde yaşanan sorunlar hakkında bilgiler alınacak bu bilgiler analiz edilecek ve elde edilen sonuçlar ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

Sektörde, KOSGEB destekli girişimcilerin durumu araştırması.

Turizm sektöründe girişimcilik çalıştayı: Samsun’da turizm sektörünün girişimcilik potansiyeli, girişimciliğin yoğunlaştığı alt sektörler, girişimcilik için önerilebilecek alt sektörler nelerdir? Paydaş kurumlar ve STK’ların katılımı ile 1 günlük çalıştay düzenlenecektir.  

KOSGEB destekli girişimcilik eğitimi. Sektörde girişimci olmak isteyen 30 kişiye KOSGEB destekli girişimcilik eğitim verilecektir.

Samsun Turizmciler Derneği

Samsun Turizmciler Derneği'ne ait kurumsal bilgilerin, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Samsun Turizmciler Derneği

19 Mayıs Mahallesi Gazi Caddesi No:89 D:4
55020 İlkadım / samsun

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.